اول:  ـ

دوم: دخترم خاطره ای از اردو مسجد را در چند خط در دفتر مشقت بنویس و به دلخواه می توانی نقاشی مرتبط با آن خاطره بکشی یا عکس های مرتبط با مسجد را از مجلات پیدا کنی و در دفتر مشق خود بچسبانی

.............................................................................

سوم:

فارسی: صفحه ۸ کتاب نگارش انجام شود.

علوم: جمع آوری اطلاعات درباره گروه های مواد غذایی.

.............................................................................

چهارم:

ریاضی؛ تمرین ستون های ۸و۹

اجتماعی؛ کاربرگ شماره یک

.............................................................................

پنجم:

شقایق1:

ریاضی: صفحه ۱۸

کتاب  علوم: پیش مطالعه شود.

کار در خانه:  صفحه اول رقص باد نوشته شود و قافیه ها و فعل ها مشخص شود.

 

شقایق۲:

ریاضی: حل سوالات دفتر+ مطالعه ی ضرب و تقسیم برای مولتی ویتامین ۱

فارسی: صفحه ی اول رقص باد نوشته شود و فعل ها مشخص شود

هدیه: درس ۲پیش مطالعه شود

 

شقايق ٣:

دفتر مشق انجام شود.

مولتي ويتامين يك دوره عدد نويسي و ميليارد.

صفحه ١٠ نگارش نوشته شود.

.............................................................................

ششم:

نرگس یک:

ریاضی : کتاب صفحه ۸ و کتاب کار صفحه ۴ و ۵ کامل شود

علوم : مطالعه ی درس اول برای امتحان

فردا سفره حضرت رقیه (س) داریم

برنامه فردا : ریاضی/زبان/زبان/اجتماعی/علوم /فارسی.

 

نرگس دو:

کتاب کار ریاضی ص۴و ۵

فلرسی: حکایت محبت خوانده شود و ترکیب وصفی و اضافی و فعل در کتاب مشخص شود.

کتاب نگارش: ص ۱۰و ص۱۱

برنامه فردا: ریاضی-فارسی-قرآن-املا-نقاشی-هدیه

 

نرگس ۳:

ریاضی: کتاب کار صفحه ۵و کتاب ریاضی صفحه ۸

فارسی:مطالعه شعر و معرفت آفریدگارو۵ترکیب اضافی و۵ترکیب وصفی مشخص کنید

اجتماعی:مطالعه درس ۱و۲وتکمیل کاربرگ و فعالیت ها

 برنامه ‌فردا :بازی ریاضی/ زبان/ زبان/ ریاضی/ اجتماعی/ فارسی