#پایه‌ی_اول


🎊 صفحات ۴۷ و۴۸ نگارش انجام شود.
🍃 روان خوانی ۴ و ۵ در حد تسلط تمرین شود.

🌺 با کارت نشانه‌ها، کلمه‌سازی تمرین شود.

.........................................................................................

#پایه‌ی_دوم


🍃 تا آخر سؤال ۳۸ ارمغان انجام شود.

🍂 از معنی و مخالف ۵ درس اول کتاب فارسی، دیکته بنویسید.

💐 مادران از قاصدک فصل ۲، ۲۰ نمونه سؤال بنویسند و دخترانمان حل نمایند.

‼ بهتر است نمونه سؤالات از مسائلی باشد که دخترمان نیاز به تمرین بیشتر دارد.

.........................................................................................

#پایه‌ی_سوم

گل دختران مریم جشن عبادت و بندگی بر شما مبارک باد.

.........................................................................................

#پایه‌ی_چهارم

🍃 ریاضی: محاسبات ذهنی ربع اعداد ۴ تا ۱۰۰
🌷 فارسی: ۲ صفحه دیگر از نگارش درس ۵

.........................................................................................

#پایه‌ی_پنجم

🍃 ٥ تقسيم كسر به همراه شكل در برگه آ۴

💐 كتاب فارسی درس ٧ (درس آزاد) با موضوع فرهنگ بومی شهر زادگاه خانوادگی يا شهر مورد علاقه‌تان را بنويسيد و قسمت‌های كتاب را كامل كنيد.

.........................................................................................

#پایه‌ی_ششم

🌺 کتاب کار ریاضی:🔻
از بخش اعشار، ده نمونه تمرین در دفتر فعالیت نوشته شود.

🎊 مطالعه: علوم - اجتماعی

🌹 کتاب فارسی: تکمیل درس هفت(فرهنگ بومی) با موضوعات زیر:🔻

💫 منطقه جغرافیایی شهر پدری یا مادری و گویش زبانی
🌷 مراسم چهارشنبه سوری و عید دیدنی و...
🕯 مراسم عزاداری
🍲 معروفترین غذای شهر یا روستا