پایه اول:

رونویسی از یـ ی

دیکته‌ی دوره ای تا صفحه ۱۰ روان خوانی

تمرین روان خوانی  یـ  ی در حد تسلط + کارت بازی

.................................................................

دوم:

ص 9 ، 10 قاصدک حل شود.

یک دیکته از درس زیارت نوشته شود

.............................................................................

سوم:

ریاضی:قاصدک ص۵۱و۵۰

املا: از ابتدای کتاب تا پایان درس ۹کلمات مهم املا گفته شود.

............................................................................

چهارم:

ریاضی؛برای ستون های ۳ تا ۹ هر کدام ۱۰ نامساوی نوشته و باقیمانده را مشخص کنید.

فارسی؛شعرهایی را که خوانده اید به صورت داستان روان تمرین کرده ویکی از آنها را در چند خط بنویسید.

یادآوری؛ فردا استخر جبرانی داریم(کلاه حوله ای یا روسری نخی)

…………………………………………………………….

پنجم:

شقایق یک:

علوم: مطالعه کامل شودتاآخر درس ۶

ریاضی: ص۳۸ قاصدک

 

شقایق دو:

مطالعه درس ۱تا۶علوم برای جشنواره

ریاضی:حل ص۳۸و۳۹ قاصدک

 

شقایق سه:

مطالعه ٦ درس علوم براي جشنواره

قاصدك كامل شود.

...............................................................

ششم:

نرگس 1:

ریاضی : طراحی ۱۰ سوال از فصل یک

اجتماعی : مطالعه و حل کاربرگ همراه با امضا

 

نرگس 2:

ریاضی ده سوال از فصل ۱

اجتماعی شش درس اول دوره شود با پلی کپی ها

علوم درس یک و دو با پلی کپی

 

نرگس 3:

ـ