پایه اول:

نگارش صفحه ۷۱ و ۷۲ انجام شود.

روان خوانی کـ ک تمرین شود.

 

پنجشنبه    ۹۸/۱۰/۲۶

 قاصدک ریاضی تا پایان صفحه ۴۳ انجام شود.

روان خوانی ‌کـ ک و کارت بازی تمرین شود.

.................................................................

دوم:

کاربرگ 16 و 23 ریاضی حل شود

.............................................................................

سوم:

نگارش ص۵۰

قاصدک ص۵۴

نوشتن برگه داستانی

تمرین ضرب ۷تا۹

............................................................................

چهارم:

ریاضی ؛ تمرین دفتر+رفع اشکال برگه های شیرین عسل و گلچین ها

علوم؛ دوره درس ها (  درس ۱ تادرس۷)

……………………………………………………………

 

پنجم:

شقایق یک:

ریاضی اشکالات مولتی ۱۱تا۱۴ نوشته شود

هدیه پیش مطالعه شود

نگارش درس ۱۱کامل شود کاربرگ نگارش انجام شود

شقایق دو:

ریاضی:یک نقاشی بکشید که تمام اشکال آن تقارن محوری داشته باشد+تمرین جدول تناسب برای مولتی ویتامین

هدیه:پرسش درس۱۱

نگارش:یک انشابنویسید با موضوع اگردریک کلبه ی جنگلی زندگی میکردم+حل کاربرگ نگارش

 

شقایق سه:

قاصدک: سوال۱تا۳ فصل چهارم

نگارش: صفحه۴۴تا۴۸(درس۸)

علوم: مطالعه کامل درس۷

...............................................................

ششم:

نرگس 1:

ـ

 

نرگس 2:

ـ

 

نرگس 3:

ـ